Novinky

Den Země 2017 v Uherském Brodě

12.06.2017

28.4.2017 - rok se s rokem sešel a na Uherskobrodském Masarykově náměstí se rozjíždí tradiční akce "Den Země 2017"

ekologická osvětová kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí a třídění odpadů. Náměstí opět zaplnilo nesčetně  organizací a společností, zaměřených svým působením na ochranu životního prostředí. Jako již tradičně i naše společnost RUMPOLD UHB přispěla svými dlouholetými zkušenostmi v oblasti třídění a nakládání s odpady. Představili jsme nově rozšířenou svozovou techniku. Opět byly, pro představu dětí z místních mateřských škol, přistaveny nádoby určené ke sběru komunálního, separovaného a bio odpadu. Pro zájemce byl k dispozici vzorek vermikompostu - stabilního organického hnojiva, získaného díky zavedené technologii na zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, za pomoci "kalifornských žížal". Smyslem akce bylo rozšíření do širokého povědomí smysl třídění a recyklace odpadů. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a zúčastnění si odnesli malou pozornost.

Zobrazit zprávu (PDF)

RUN TOUR 2017

03.06.2017

Konaná 8.4.2017 v Českých Budějovicích

Jsme rádi, že i my jsme mohli přispět k uskutečnění krásné sportovní akce - RUN TOUR České Budějovice. Více o akci na www.run-tour.cz/cs/kalendar/budejovice

Zobrazit leták (PDF)

SLAVNOSTI KAŠE 2017

16.05.2017

jako již tradičně je naše společnost partnerem této akce

Horažďovice opět ožijí tradičními Slavnostmi kaše. Mírové náměstí se promění ve středověké tržiště plné rytířů a kejklířů. Slavnosti se konají jako vzpomínka na obléhání města, při kterém zde v roce 1307 zemřel český král Rudolf Habsburský, přezdívaný pro svou šetrnost Král kaše.

Zobrazit zprávu (PDF)

Divadelní ples

01.05.2017

který jsme podpořili prostřednictvím věcných darů do tomboly.

Městys Lázně Toušeň ležící na východním okraji Prahy pořádá každoročně ve spolupráci s místním Sokolem a ochotnickým divadelním spolkem Divadelní ples. Jsme rádi, že i naše společnost mohla prostřednictvím věcných darů do tomboly podpořit konání této krásné akce.

Zobrazit zprávu (PDF)

Třídění odpadu

18.04.2017

Třídění odpadu se občanům vyplatí

Podívejte se na reportáž z Událostí České televize ze dne 17.4.2017

Zhlédnout video na ČT

Posílení vozového parku

21.03.2017

Na konci loňského roku společnost RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o. uvedla do provozu sací vůz

pro podtlakové vyčerpání odpadu značky MAN TGS 24.44 6x2-2 BL s cisternovou nástavbou o objemu 12 m3. Vozidlo plní požadavky ADR a je v provedení typu AT. Cisterna byla pořízena za účelem rozšíření portfolia služeb o možnost poskytování služeb svozu a odstraňování kapalných odpadů, kalů a řídkých sedimentů od stávajících i nových zákazníků. V případě zájmu o tyto služby zpracujeme individuální nabídku na základě požadavků zákazníka.

Zobazit zprávu (pdf)

Spolupráce RUMPOLD-RCHZ s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.

08.03.2017

Dne 8.2.2017 naše dceřiná společnost RUMPOLD-RCHZ s.r.o. navázala spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s.

Jednání v sídle naší společnosti se zúčastnili nejvyšší představitelé společností Elektrowin a.s., Saubermacher Dienstleistungs AG a RUMPOLD – RCHZ s.r.o.

Zobrazit zprávu (pdf)

Posílení vozového parku

26.02.2017

V srpnu 2016 koupila naše provozovna nový svozový vůz značky MAN TGL 12.220 4x2 BL spolu s nástavbou PALFINGER PALIFT a hydraulickou rukou PALIFT T 8 a PK 8 501-K

Jedná se o kontejnerový vůz hlavně na svoz objemného odpadu v kontejnerech o velikosti 3- 18 m3. Rovněž bude automobil obsluhovat nádoby na separovaný odpad (zvonky) jako je plast, sklo, papír a nápojové kartony. Vytváření stabilního vozového parku nám umožní plnit široké spektrum požadavků ze strany našich zákazníků.

Zobrazit zprávu (pdf)

Ultrafiltrační zařízení

22.01.2017

V letošním roce proběhne plánovaná investice nákupu zařízení ultrafiltrační jednotky UFK 1000

na provozovně Rumpold Ostrava. Zařízení bude instalováno ve skladu NO. Ultrafiltrační zařízení je určeno pro likvidaci - minimalizaci přivážených různých směsných zaolejovaných vod a emulzí. Systém ultrafiltruje průběžně přitékající odpadní vody z akumulační-zásobní nádrže v závislosti na hladině v pracovní nádrži systému. V pracovní nádrži jsou odpadní vody postupně koncentrovány a periodicky odstraněny jako odpad. Ultrafiltrát odtéká do určeného místa . Výkon zařízení UFK -1000 je 560-1344 l/hod. (dle znečištění) Celková investice bude mít hodnotu 1,5 mil. korun a pomůže ke zvýšení návozu a zpracování NO na provozovně Ostrava

Zobrazit zprávu (pdf)

Vstup do roku 2017

22.01.2017

V Rumpoldu jsme se rozloučili se starým rokem 2016

a do nového roku vstoupili stylově jako "gangsteři ze 30. let"

Zobrazit zprávu (pdf)

Recyklace odpadů

18.12.2016

je jedním z hlavních cílů odpadového hospodářství nejen v České republice, ale i v celé Evropské unii.

Více o této problematice se můžete dozvědět v článku na stránkách EnviWeb

Číst článek na EnviWeb

Rekultivace části skládky

30.11.2016

Dne 30.9.2016 byla, předáním staveniště zhotoviteli, zahájena rekultivace I. etapy Řízené skládky odpadů Vodňany.

Rekultivace se bude týkat nejstarší části skládky, která byla v provozu od roku 1993. Celková plocha rekultivace bude cca 1,7 ha a dokončena by měla být nejpozději v prosinci tohoto roku.

Zobrazit zprávu (pdf)

Pomáháme vychovávat malé ekology

17.10.2016

Ve spolupráci s Městem Tábor a společností Ekokom podporujeme ekologickou výchovu dětí.

Naučná stezka ve sběrném dvoru v Táboře – Klokotech je s oblibou navštěvována základními a mateřskými školami v Táboře a okolí.
Naučnou stezku o třídění odpadů tentokrát navštívily děti z mateřských škol v Táboře.
Děti jsme formou soutěží a her obeznámili s tříděním odpadů a celým koloběhem od vzniku odpadu, přes správné roztřídění a jeho využití, případně likvidaci. Děti dostávaly otázky, na které se pak snažily odpovědět.
Na závěr dostaly za snahu tašky na třídění odpadů.   

Zobrazit zprávu (pdf)

Sběr baterií a monočlánků v ZŠ a MŠ

11.09.2016

V závěru školního roku 2015/16 bylo provedeno vyhodnocení již jedenáctého ročníku projektu sběru použitých baterií a monočlánků v základních a mateřských školách v Táboře.

Celkem se dětem podařilo nasbírat 2225,8 kg těchto baterií. Hodnocení vychází z přepočtu množství sebraných baterií na 1 žáka. Vítěznou školou se opět stala ZŠ Měšice s 351,50 kg (na 1 žáka 3,25 kg) na druhém místě skončila ZŠ Husova s 1233 kg  (na 1 žáka 1,75 kg) a bronzovou příčku obsadila ZŠ Čekanice s 39,90 kg (na 1 žáka 0,28 kg). Vítězná škola si jako odměnu vybrala soubory stavebnic pro školní družinu v hodnotě 4 000,- Kč. Cenu věnovala svozová společnost RUMPOLD s.r.o. a ocenila též ZŠ Husova za nejvíce nasbíraných baterií a zakoupila škole nádoby na tříděný odpad v hodnotě 2 000,- Kč.V soutěži mateřských škol na prvním místě skončila MŠ Měšice s 189,30 kg (3,38 kg na žáka) druhou příčku obsadila MŠ Čekanice s 91,90 kg (0,71 kg na žáka) a na třetí pozici skončila MŠ Husova se 37,80 kg (0,35 kg na žáka). Vítězná školka si za odměnu vybrala sportovní hry a stavebnice v hodnotě 3 000,-Kč. Cenu věnovala též svozová společnost RUMPOLD s.r.o.
Pro příští školní rok vyhlašujeme další soutěžní ročník.                           Stanislav Mrázek - OŽP

Zobrazit zprávu (PDF)

Výměna lisu na třídící lince v Uherském Brodě

14.08.2016

V červenci 2016 byl na třídící lince naší společnosti RUMPOLD UHB,s.r.o. vyměněn starý lis za novější.

Tento novější lis má téměř trojnásobně vyšší lisovací tlak a je více automatizovaný.
To znamená, že umí dělat větší balíky a k obsluze místo dvou lidí je potřeba jenom jeden člověk. Mělo by to vést k ušetření provozních i mzdových nákladů.

Zobrazit zprávu (PDF)

Den Země 2016 ve Starém Městě

14.08.2016

v areálu společnosti Rec Group

Tradičně, jako každý rok, i letos uspořádala naše partnerská společnost REC Group akci DEN ZEMĚ a společnost RUMPOLD s.r.o. byla jedním z hlavních partnerů. Společnost REC Group nám poskytuje prostory pro zpracování chladicích zařízení ve svém areálu ve Starém Městě.
Cílem této ekologicko-kulturní akce je upozornit návštěvníky na dopady ničení životního prostředí a dát jim jakýsi návod, jak se chovat ekologicky, nejen v tento den, ale i v běžném životě.
Návštěvníci se mohli těšit na zajímavý program zaměřený na ekologii a podporu životního prostředí, ale také na zajímavá vystoupení, hudební produkce, animační programy, exhibice, výstavy a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé.
Hlavním lákadlem bylo slavnostní otevření motokárové dráhy a jako každý rok představení nového člena Kovozoo, kterým letos byla velbloudice AISHA.
Letošní ročník navštívil rekordní počet návštěvníků 12 930 osob

 Zobrazit zprávu (PDF)

Rekonstrukce na provozovně v Rokycanech

01.08.2016

V sídle firmy Rumpold-R Rokycany, Jiráskova 32 budou od 25. 7. 2016 probíhat stavební úpravy.

V této době se firma přesouvá na adresu Šťáhlavská 1266, Rokycany. Správa hřbitova však zůstává na adrese Jirákova 32 v budově obsluhy sběrného dvora. Kontaktní telefon bude dočasně zelená linka 800 505 070.

Omezení přístupu k provozovně v Sušici

01.08.2016

Po dobu rekonstrukce Nové ulice v Sušici (do 30.9.2016)

bude přístup k provozovně Sušice částečně omezen – objížďka a průjezd staveništěm. Provozní doba provozovny zůstává beze změn.

Pozvánka

21.07.2016

na Šumavské hudební večery

Při výletech po Šumavě Vás srdečně zveme na  Šumavské letní hudební večery, které podporuje i naše společnost

Zobrazit zprávu (PDF)

Návštěva v Kroměříži

29.06.2016

Dne 3.5.2016 navštívili představitelé společnosti Saubermacher Dienstleistungs AG naši dceřinou společnost v Kroměříži.

Po prohlídce zařízení a diskuzi o vývoji odpadového hospodářství v České republice následovalo slavností přijetí zastupiteli města na radnici a prohlídka města s Květinovou zahradou

Zobrazit zprávu (PDF)

Vodňanské cyklování

19.06.2016

Dne 25.6.2016 proběhne ve Vodňanech akce s názvem „Vodňanské cyklování“

Jedná se o cyklo závod pro děti. Partnerem akce je i společnost RUMPOLD 01 – Vodňany s.r.o.

Zobrazit zprávu (PDF)

ŽIDLA CUP 2016

08.06.2016

Ve dnech 8. – 10. dubna proběhl na slánském zimním stadionu již tradiční mládežnický turnaj Židla Cup.

Tento největší mládežnický turnaj ve středních Čechách podpořila řada firem. A stranou nemohl být ani RUMPOLD.O vítězství si to rozdalo hned osm týmů, z nichž nejúspěšnější byly naděje pražské Sparty. Slánští mladší žáci loňské třetí místo neobhájili a museli se spokojit s pomyslnými bramborami. Je to vůbec poprvé, kdy svěřenci trenérů Štechmüllera, Dolejšího a Sýkory vyšli z nějakého turnaje medailově naprázdno. Náladu však pořádajícímu celku mohl zvednout hladký průběh akce a především pozitivní ohlasy všech účastníkůKonečné pořadí týmů:
1. HC SPARTA PRAHA
2. PIRÁTI CHOMUTOV
3. SPORT MOST
4. HK LEV SLANÝ
5. JUNGADLER MANNHEIM
6. ORLI ZNOJMO
7. HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM
8. HC JUNIOR MĚLNÍK

Zobrazit zprávu (PDF)

Den Země 2016 v Uherském Brodě

22.05.2016

Dne 20.4.2016 proběhla v Uherském Brodě akce „Den Země 2016“ s podtitulem CESTOU TŘÍDĚNÉHO ODPADU.

Uherskobrodské Masarykovo náměstí opět zaplnilo více než 20 organizací a firem, jejichž činnost souvisí s ochranou životního prostředí.
Společnost RUMPOLD UHB jako každoročně představila svou svozovou a úklidovou techniku i nádoby určené ke sběru komunálního, separovaného a bio odpadu. Byl zde k nahlédnutí i výsledný vzorek vermikopostu, stabilního organického hnojiva, získaného pomocí „kalifornských žížal“ v nově zavedené technologii na zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
Záměrem naší účasti na této akci bylo rozšíření do širokého povědomí smysl třídění a následné recyklace odpadů. Na toto téma jsme přichystali především dětem soutěž v podobě roztřídění odpadů. Za tuto jejich snahu jsme děti odměnili milou pozorností.
Povědomím především dětí jak třídit odpad jsme byli velmi mile překvapeni.

Zobrazit zprávu (PDF)

Pozvánka

17.05.2016

Pozvánka na slavnosti kaše

Srdečně Vás zveme do Horažďovic na slavnosti kaše dne 25.6.2016

Zobrazit zprávu (PDF)

Den Země 2016 v Táboře

09.05.2016

Nabídl zábavný program pro děti a připomněl výhody třídění odpadů a kompostování

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 8:00 do 17:00 proběhl na Náměstí T.G. Masaryka v Táboře Den země. Akce proběhla pod záštitou města Tábor a za účasti dalších partnerů, jako firmy Rumpold Tábor, Kompostárny Jarošovice, Biologického centra AV ČR, sdružení PRO-ODPAD nebo Zemědělské školy v Táboře, jejíž botanická zahrada letos slaví 150 let od svého založení. Akce se zúčastnily školy, školky a široká veřejnost. Pro děti, kterých se zúčastnilo více než 800, byl připraven dopolední zábavný vzdělávací program na téma ochrany přírody, třídění odpadů a kompostování. Děti byly obdarovány drobnými dárky společnosti Rumpold. Stánky společností Rumpold, Kompostárny Jarošovice a Biologického centra AV ČR se zaměřily na recyklaci, využití bioopadů, kompostování. Malé i velké zahradníky přivítala postava krtečka a zájemci si mohli zahradnický substrát připravený z kompostu zdarma odnést i domů. Společnost Rumpold s.r.o. sváží bioodpady z města Tábor a ty pak vozí do Kompostárny Jarošovice. I z těchto bioodpadů byl pak zpracován substrát, který byl v množství více jak 7 tun použit při akci Den země.

Zobrazit zprávu (PDF)

Den Země 2016 v Kroměříži

01.05.2016

Dne 20.4.2016 oslavili občané na náměstí v Kroměříži Den Země.

Na oslavách se podílela i naše společnost. U příležitosti oslav tohoto ekologicky motivovaného svátku, jehož hlavním cílem je upozornit veřejnost na ničení životního prostředí v důsledku nešetrné lidské činnosti, jsme seznámili veřejnost včetně těch nejmenších s tím, jak správně nakládat s odpady z domácností.

Zobrazit zprávu (PDF)

Zahoření překladiště Horažďovice

22.04.2016

V Horažďovicích hořel odpad v hale, s požárem bojovalo pět hasičských jednotek

V neděli 17. dubna 2016 v Horažďo¬vicích na Strakonické došlo pravděpodobně samovznícením odpadu k požáru skladovací haly v areálu firmy RUMPOLD-P s.r.o.. Další z možností příčin požáru je žhavý popel. Obdobný požár firmu zasáhl minulý rok v květnu, poškodil celou halu a způsobil škody za více jak 1 milion korun.
Tentokrát byl požár zpozorován relativně včas. I přes jeho rychlé šíření se podařilo hasičům ho zastavit v polovině celkové plochy haly. Škody se pohybují kolem půl milionu korun, poškozena byla střešní konstrukce a elektroinstalace.
S požárem bojovalo 5 jednotek PO (místní profesionální i dobrovolní hasiči posíleni o jednotky HZS Klatovy, SDH Malý Bor a Velké Hydčice), s likvidací požáru pomáhali zaměstnanci společnosti, kteří bagrem rozkrývali vrstvy odpadu a hasiči je postupně prolévali pěnou.
K ohrožení obyvatel Horažďovic nedošlo, vzhledem k dobrým rozptylovým podmínkám a tomu, že kouř šel z města ven, nebylo potřeba přijímat další opatření.

Zobrazit zprávu (PDF)

Rekultivace skládky Želeč započala

06.04.2016

Dne 12. 3. 2016 byla zahájena rekultivace části 2. a 3. etapy skládky Želeč.

Rekultivovaná plocha bude cca 15 500 m2.  Ukončení rekultivačních prací se předpokládá do konce měsíce června.
Účelem rekultivace skládky je začlenění rekultivované plochy do krajiny. Během rekultivace provede stavební firma dle projektové dokumentace úpravu tvaru tělesa skládky s ohledem na zájmy ochrany přírody a tvorbu krajiny. Jako další budou na povrch skládky položeny jednotlivé rekultivační vrstvy – vyrovnávací vrstva, bentonitová rohož, drenážní vrstva ze štěrkodrtě a konečná rekultivační vrstva s ornicí. Závěrem dojde k zatravnění celé zrekultivované plochy.
Během rekultivačních prací bude provedena překládka potrubí, kterým se z plynových studní ve skládce vede plyn (metan) do kogenerační jednotky. Zde je plyn spalován ve spalovacím motoru a  generátor vyrábí elektrický proud, který je dodáván do rozvodné sítě.  
Celkové řešení a provedení rekultivace je prováděno dle současných platných zákonů a norem.   

Zobrazit zprávu (PDF)

Návštěva

03.04.2016

Členů představenstva Saubermacher Dienstleistungs AG

Dne 8. 3. 2016 proběhla v Praze valná hromada společnosti Rumpold s.r.o. Po jejím skončení navštívil nový člen představenstva Saubermacher Dienstleistungs AG, pan Georg Ketzler, spolu s dalším členem představenstva, panem Ralfem Mittermayrem, provozy v Mýtě a Rokycanech. Při krátkém setkání s řediteli provozů, na kterém oba pány doprovázel pan Ing. Petr Pazdera, byla diskutována budoucnost skládkování v ČR a také další možnosti nakládání s komunálními odpady v České republice.

Zobrazit zprávu (PDF)

Hosté z Tadžikistánu

22.03.2016

Dne 24.2.2016 navštívili areály v Mýtě a Rokycanech hosté až z dalekého Tadžikistánu.

Akci organizoval Ing. Pavel Novák, který ve spolupráci s dalšími firmami bude řešit projekt optimalizace odpadového hospodářství ve vybraném regionu této asijské země. Projekt je hrazen z prostředků Evropské unie a návštěva si tak chtěla v reálu prohlédnout možná řešení nakládání s odpady. Hlavní osobou byl starosta města Yovon, pan Hasanzoda Kahhorbek Namoz, a dále ředitelé ekonomického a technického úseku města. Součástí návštěvy byl i oběd se starostou města Rokycany a dalšími pracovníky městského úřadu.

Zobrazit zprávu (PDF)