Elektoodpady

Zajišťujeme bezpečný a efektivní způsob recyklace použitých elektrozařízení. Pomocí speciální technologie oddělujeme cenné suroviny od škodlivých a nebezpečných látek. Nebezpečné látky (odpady) zneškodňujeme na vlastních zneškodňovacích zařízeních. Cenné suroviny dále třídíme a vracíme zpět do průmyslu k dalšímu využití.

Patří sem:

  • Malé a velké domácí spotřebiče
  • Televizory a monitory
  • Počítače
  • Mobilní telefony

Výhody pro Vás:

  • Jeden kontakt pro zajištění komplexní služby od sběru a přepravy ke konečné recyklaci
  • Příznivá cena díky plnému využití našich vlastních recyklačních a zneškodňovacích zařízení
  • Maximální materiálové využití

Elektroodpady

elektroaltgeraeteentsorgung

elektroaltgeraeteentsorgung