Filozofie naší společnosti

jedna, první

Pro
lidi

Naší prioritou je poskytování služeb na nejvyšší možné úrovni. Spokojenost zákazníka je naším hlavím cílem, proto se snažíme přizpůsobit co nejvíce jeho možnostem a v rámci objednané služby poskytnout vždy ještě něco navíc. Vyvíjíme inovativní řešení na míru pro současnou i budoucí generaci. Pro naše zaměstnance se snažíme být spolehlivým a férovým zaměstnavatelem. Vážíme si osobnosti jedince, podporujeme jeho osobní i profesní rozvoj a nabízíme mnoho možností, jak se podílet na rozvoji našeho podniku.

dva, druhý

Pro životní
prostředí

Uvědomujeme si, že naše podnikatelská činnost má dopad na přírodu a celou společnost. Udržitelný rozvoj je pro nás prioritou. Snažíme se o šetrné využívání přírodních zdrojů a o navracení surovin zpět do přírody, aby je mohly využívat i budoucí generace. Transparentnost a důslednost při zpracovávání a recyklaci odpadů je pro nás samozřejmostí. Mezi naše cíle patří rovněž osvěta veřejnosti týkající se ekologických témat, jakož i realizace opatření na podporu ochrany klimatu.

tři, třetí

Pro
společnosti

Řídíme se hospodářskými zásadami. Při tom se ale hlásíme k základním zásadám hodnotového řetězce. Konkurenceschopnost naší společnosti je založena na využívání nejmodernějších technologií a jejich neustálém zdokonalování, což přispívá ke zvyšování hodnoty našeho podniku.

Pro lidi # Fotek
Vedení společnosti Saubermacher se také zapojuje
Pro životní prostředí # Fotek
Představení ''Saubermacher-Elektroauto''
Pro společnosti # Fotek
Ocenění ''Hans Roth Saubermacher za životní prostředí''
Pro lidi # Fotek
Vedení společnosti Saubermacher se také zapojuje
Pro životní prostředí # Fotek
Představení ''Saubermacher Elektroauto''
Pro společnosti # Fotek
Ocenění ''Hans Roth Saubermacher za životní prostředí''

My vytváříme budoucnost

Považujeme za svou povinnost vůči společnosti podstatným způsobem přispívat k vytváření odpadového a recyklačního hospodářství v Čechách, případně ve Střední a Jižní Evropě. Jako průkopník v naší branži významně přispíváme svými znalostmi k rozvoji ekologických standardů. V otázkách odpadového hospodářství jsme aktivně spolupracujícím partnerem zákonodárných orgánů, výzkumných a vývojových zařízení i veřejného sektoru, s nimiž se dělíme o naše odborné poznatky. Naše angažmá a naše myšlenky tak podstatným způsobem přispívají k vytváření příznivého životního prostředí.