Podrobnosti o firmě a právní upozornění

Správce stránek

Rumpold s.r.o.
Klimentská 1746/52
110 00 Praha

T +420 271 737 967
F +430 271 735 992
E info@rumpold.cz


Společnost Rumpold s.r.o.
se sídlem
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha
je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle C vložce 12702
IČ: 61459364
DIČ: CZ61459364

Předmět podnikání společnosti:

38210:Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
016:Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
25720:Výroba zámků a kování
32910:Výroba košťat a kartáčnických výrobků
32990:Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
3530:Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
37000:Činnosti související s odpadními vodami
38:Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120:Výstavba bytových a nebytových budov
461:Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471:Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410:Silniční nákladní doprava
68310:Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320:Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200:Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
71121:Geologický průzkum
74:Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74901:Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
77:Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
96030:Pohřební a související činnosti

Dokumenty opravňující k podnikání a další důležité certifikáty naleznete na http://www.rumpold.cz/cs/download/

Zřeknutí se odpovědnosti

I přes pečlivou kontrolu v okamžiku umístění odkazu, nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Pouze provozovatelé odkazovaných stránek nesou výhradní odpovědnost za obsah odkazovaných stránek. Pokud se však ukáže, že odkaz ukazuje na stránky s nelegálním obsahem, odkaz bude okamžitě odstraněn.

Online řešení sporů

Evropská komise poskytuje online řešení sporů (OŘS) (podle čl. 14 odst. 1 nařízení OŘS). OŘS můžete najít na následujícím odkazu:  ec.europa.eu/consumers/odr/