Cyklus tvorby hodnot společnosti Rumpold

Společnost Rumpold poskytuje kompetentní a spolehlivé služby v problematice nakládání s odpady a přejímá odpovědnost za lidi, životní prostředí a společnost.

... a cyklus začíná znovu

Zajištění sběru

Rumpold poskytuje sběrné nádoby různých velikostí a typů – protože správný sběr a třídění odpadu je prvním krokem k úspěšné recyklaci nebo pro ekologické odstranění

Svozová technika společnosti Rumpold

V závislosti na sváženého odpadu, vlastní společnost Rumpold více než 500 speciálních vozidel, které tvoří ucelenou kolekci flotily. Svozové trasy jsou plánovány speciálně tak, aby minimalizovali dopad na životní prostředí. Již od roku 1992 jsme začali s odděleným sběrem a přepravou odpadů

svoz

Třídění kovů

Průmysl a obchod

Průmysl a obchod

Železniční koleje

Ocelové nosníky

Ocelové výstuže

atd.

Plechovky

Hliníkové folie

Uzávěry lahví

atd.

Papírové obaly z průmyslového výskytu

Noviny

Lepenka

Časopisy

Katalogy

atd.

Knihy

Létáky

Odpadní sklo z výroby

Láhve od nápojů

sklenice od
zavařenin a džemů

atd.

Tabulové
sklo

Spálení

Kompostování

Bioplynová stanice

Energi
(teplo a elektřina)

Kompost

Bioplyn

Kompost

Výroba
paliva

chemicko-fyzikální
úprava odpadu

Rafinerie

Spálení

Spalování
odpadu

Energi
(teplo a elektřina)

Splaškové a
technologické
vody

Oleje

Ředidla

Maziva

atd.

Roztřídění a
recyklace odpadu

Průmysl a obchod

Skládkování

Cihelný recyklát je sypký materiál
vhodný k zásypům výkopů

Vytěžený materiál je materiál k
rekultivacím a zásypům

Lámaný asfalt se používá pro tvorbu nových asfaltů,
pro základní vrstvy při stavbě cest

Betonový recyklát se při stavbě nosných konstrukcí budov,
nosné vrstvy v silničním stavitelství

atd.

Třídění plastů

Průmysl a obchod

Výroba
paliva

Spálení

PET jsou
láhve na nápoje, obaly na potraviny

PEHD je
venkovní nábytek, plastové trubky, nádoby

PELD jsou
tuby na zubní pastu, pytle na odpadky

PVC jsou
okenní rámy, láhve na detergenty

PP jsou
nárazníky a vnitřní plasty v autech

PS může být v
tvrdém provedeníjako květináč

PLA jsou
mulčovací folie

atd.

Energi
(teplo a elektřina)

Spalování
odpadů

biomechanické
zpracování odpadů

Třídící linka

Spálení

Skládkování

Spálení

Průmysl a obchod

Energi
(teplo a elektřina)

Energi
(teplo a elektřina)

Energi
(teplo a elektřina)

Kovy

Dřevo

atd.

Demontáž televizí

Linka na zpracování
elektroodpadu

Linka na zpracování
zářivek

Demontáž lednic

Průmysl a
obchod

Průmysl a
obchod

Průmysl a
obchod

Recyklační
linka

Plasty

Sklo

Kovy

atd.

CRT

Radiační
stínění

drahé kovy

Plasty

Kovy

atd.

drahé
kovy

Sklo

Kovy

atd.

Kyselina chlorovodíková

Kyselina fluorovodíková

Oxid uhličitý

Plasty

Kovy

atd.

... a cyklus začíná znovu

Zajištění sběru

Rumpold poskytuje sběrné nádoby různých velikostí a typů – protože správný sběr a třídění odpadu je prvním krokem k úspěšné recyklaci nebo pro ekologické odstranění

Svozová technika společnosti Rumpold

V závislosti na sváženého odpadu, vlastní společnost Rumpold více než 500 speciálních vozidel, které tvoří ucelenou kolekci flotily. Svozové trasy jsou plánovány speciálně tak, aby minimalizovali dopad na životní prostředí. Již od roku 1992 jsme začali s odděleným sběrem a přepravou odpadů

svoz