Komunální služby

Společnost Rumpold zajišťuje mimo jiných služeb i služby komunální.

Nabízíme:

 • Čištění a údržbu chodníků a komunikací (ruční i strojní)
 • Údržbu veřejné zeleně
 • Sečení travnatých ploch
 • Úprava květinové výzdoby
 • Péče o vzrostlou zeleň
 • Zimní údržbu komunikací
 • Opravy povrchů vozovek
 • Dopravní značení
 • Čištění dešťových vpustí
 • Provozování veřejného osvětlení
 • Práce vysokozdvižnou plošinou
 • Vývoz odpadkových košů
 • Další činnosti dle požadavků obcí, např.: správa hřbitova aj.

Výhody pro Vás:

 • Rychlá dostupnost a vysoká mobilita zametacích vozidel a vozidel pro zimní údržbu vybavených nejmodernějšími technologiemi
 • Plné převzetí odpovědnosti za čistotu a vzhled měst, obcí a venkovních prostor průmyslových areálů

Kde provozujeme?

Komunální služby

strreinigung

strassenreinigung