Nebezpečné odpady

Zajišťujeme přepravu všech nebezpečných věcí, jakož i jejich šetrnou recyklaci a odstranění. Společnost Rumpold je dokonalým partnerem s více než dvaceti lety zkušeností a speciálně vyškoleným a vybaveným personálem. Rumpold provádí svoz nebezpečných odpadů přímo od Vás a převáží ho speciálními, k tomu určenými, vozidly. K recyklaci a odstranění nebezpečných odpadů využíváme vlastní zařízení – spalovny nebezpečného odpadu, skládky nebezpečného odpadu, recyklační linky na tekuté odpady atd.

Mezi nebezpečné odpady např. patří:

 • Kaly z čištění odpadních vod
 • Nebezpečné odpady z průmyslové výroby
 • Odpadní olej
 • Zbytky barev a laků
 • Laboratorní zbytky chemikálií
 • Sorpční a čistící materiály
 • Zaolejované vody
 • Obaly od nebezpečých látek
 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče

Výhody pro Vás:

 • Příznivé ceny díky vlastním koncovým zařízením pro odstraňování nebezpečných odpadů
 • Komplexní poradenství a realizace školení našimi odbornými pracovníky
 • Bezpečnost při přepravě nebezpečných věcí
 • Řešení potřeb zákazníků na míru

Nebezpečné odpady

gefaehrlicheabfaelle

entsorgung_gefaehrlicher_abfaelle