Novinky

Recyklace chladících zařízení v Havlíčkově Brodě

09.12.2017

Naše společnost se snaží neustále zkvalitňovat a zlepšovat portfolio služeb, které svým zákazníkům poskytuje.

Nejnovějším projektem je výstavba areálu na recyklaci chladících zařízení v Havlíčkově Brodě. Právě probíhající stavební část projektu postupuje dle plánu a měla by být dokončena do konce listopadu tohoto roku.

Zobrazit zprávu (pdf)

Den Země 2017 v Táboře

29.10.2017

za účasti společnosti Rumpold

Jsme rádi, že se naše společnost i v letošním roce mohla podílet na Dnech Země konaných v Táboře.

Zobrazit zprávu (pdf)

Rozšíření zázemí skládky Chrást u Březnice

18.09.2017

Provozovna Příbram začala s přípravnými pracemi na vybudování nového zařízení na zpracování separovaných odpadů.

Navržený záměr spočívá v umístění nového provozu třídění, lisování a skladování odpadního papíru, plastů, nápojových kartonů, folií a dalších využitelných materiálů. Bude rozšířena stávající ocelokolna o přístavbu o ploše 374 m2 a opláštěním jejich stěn bude změněna v halu. Bude zde instalována nová linka na třídění papíru a plastů, která umožní před lisováním roztřídění odpadního papíru a plastů na jednotlivé frakce a tím jejich lepší následné využití a recyklaci. Vlastní třídění na jednotlivé frakce probíhá v kabině ručního třídění. Dále zde bude využíván hydraulický lis na papír a plasty, který umožní efektivnější dopravní vytížení a skladování balíků. Předpokládaná kapacita tohoto zařízení bude zhruba 1100 t/r papírů a 400 t/r plastů. V současné době je ve fázi vydání stavebního povolení. Předpokládaná doba zprovoznění zařízení je plánováno na listopad 2017. Záměr v konečném důsledku bude mít samozřejmě pozitivní vliv na životní prostředí (naplňování programu odpadového hospodářství – oběhové hospodářství).

Zobrazit zprávu (pdf)

Ražický pražec

21.08.2017

Během léta jsme pomáhali uskutečnit několik kulturních akcí v různých koutech naší republiky.

Jednou z nich byl i Ražický pražec – festival folku, country a trampské hudby.

Zobrazit plakát (pdf)

Rumpold pomáhá

24.07.2017

Jsme rádi když se můžeme podílet na projektech, které pomáhají zpříjemnit život ostatním

proto jsme uvítali možnost spolupodílet se na financování sociálního automobilu pro město Zbiroh a okolní obce.

Zobrazit zprávu (pdf)

Šumavské hudební večery

16.07.2017

Opět po roce Vás zveme na festival komorní hudby Šumavské letní hudební večery.

RUMPOLD-P s.r.o., provozovna Sušice kromě své pracovní činnosti podporuje i kulturní akce v oblasti. Festival Šumavské letní hudební večery podporujeme od jeho prvního ročníku v roce 2015.
Jednotlivé koncerty festivalu komorní hudby Šumavské letní hudební večery 2017 se opět konají na atraktivních místech.

Zobrazit plakát (pdf)

Den Země 2017 v Uherském Brodě

12.06.2017

28.4.2017 - rok se s rokem sešel a na Uherskobrodském Masarykově náměstí se rozjíždí tradiční akce "Den Země 2017"

ekologická osvětová kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí a třídění odpadů. Náměstí opět zaplnilo nesčetně  organizací a společností, zaměřených svým působením na ochranu životního prostředí. Jako již tradičně i naše společnost RUMPOLD UHB přispěla svými dlouholetými zkušenostmi v oblasti třídění a nakládání s odpady. Představili jsme nově rozšířenou svozovou techniku. Opět byly, pro představu dětí z místních mateřských škol, přistaveny nádoby určené ke sběru komunálního, separovaného a bio odpadu. Pro zájemce byl k dispozici vzorek vermikompostu - stabilního organického hnojiva, získaného díky zavedené technologii na zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu, za pomoci "kalifornských žížal". Smyslem akce bylo rozšíření do širokého povědomí smysl třídění a recyklace odpadů. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a zúčastnění si odnesli malou pozornost.

Zobrazit zprávu (pdf)

RUN TOUR 2017

03.06.2017

Konaná 8.4.2017 v Českých Budějovicích

Jsme rádi, že i my jsme mohli přispět k uskutečnění krásné sportovní akce - RUN TOUR České Budějovice. Více o akci na www.run-tour.cz/cs/kalendar/budejovice

Zobrazit leták (pdf)

SLAVNOSTI KAŠE 2017

16.05.2017

jako již tradičně je naše společnost partnerem této akce

Horažďovice opět ožijí tradičními Slavnostmi kaše. Mírové náměstí se promění ve středověké tržiště plné rytířů a kejklířů. Slavnosti se konají jako vzpomínka na obléhání města, při kterém zde v roce 1307 zemřel český král Rudolf Habsburský, přezdívaný pro svou šetrnost Král kaše.

Zobrazit plakát (PDF)

Divadelní ples

01.05.2017

který jsme podpořili prostřednictvím věcných darů do tomboly.

Městys Lázně Toušeň ležící na východním okraji Prahy pořádá každoročně ve spolupráci s místním Sokolem a ochotnickým divadelním spolkem Divadelní ples. Jsme rádi, že i naše společnost mohla prostřednictvím věcných darů do tomboly podpořit konání této krásné akce.

Zobrazit zprávu (pdf)

Třídění odpadu

18.04.2017

Třídění odpadu se občanům vyplatí

Podívejte se na reportáž z Událostí České televize ze dne 17.4.2017

Zhlédnout video na ČT

Posílení vozového parku

21.03.2017

Na konci loňského roku společnost RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o. uvedla do provozu sací vůz

pro podtlakové vyčerpání odpadu značky MAN TGS 24.44 6x2-2 BL s cisternovou nástavbou o objemu 12 m3. Vozidlo plní požadavky ADR a je v provedení typu AT. Cisterna byla pořízena za účelem rozšíření portfolia služeb o možnost poskytování služeb svozu a odstraňování kapalných odpadů, kalů a řídkých sedimentů od stávajících i nových zákazníků. V případě zájmu o tyto služby zpracujeme individuální nabídku na základě požadavků zákazníka.

Zobazit zprávu (pdf)

Spolupráce RUMPOLD-RCHZ s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.

08.03.2017

Dne 8.2.2017 naše dceřiná společnost RUMPOLD-RCHZ s.r.o. navázala spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s.

Jednání v sídle naší společnosti se zúčastnili nejvyšší představitelé společností Elektrowin a.s., Saubermacher Dienstleistungs AG a RUMPOLD – RCHZ s.r.o.

Zobrazit zprávu (pdf)

Posílení vozového parku

26.02.2017

V srpnu 2016 koupila naše provozovna nový svozový vůz značky MAN TGL 12.220 4x2 BL spolu s nástavbou PALFINGER PALIFT a hydraulickou rukou PALIFT T 8 a PK 8 501-K

Jedná se o kontejnerový vůz hlavně na svoz objemného odpadu v kontejnerech o velikosti 3- 18 m3. Rovněž bude automobil obsluhovat nádoby na separovaný odpad (zvonky) jako je plast, sklo, papír a nápojové kartony. Vytváření stabilního vozového parku nám umožní plnit široké spektrum požadavků ze strany našich zákazníků.

Zobrazit zprávu (pdf)

Ultrafiltrační zařízení

22.01.2017

V letošním roce proběhne plánovaná investice nákupu zařízení ultrafiltrační jednotky UFK 1000

na provozovně Rumpold Ostrava. Zařízení bude instalováno ve skladu NO. Ultrafiltrační zařízení je určeno pro likvidaci - minimalizaci přivážených různých směsných zaolejovaných vod a emulzí. Systém ultrafiltruje průběžně přitékající odpadní vody z akumulační-zásobní nádrže v závislosti na hladině v pracovní nádrži systému. V pracovní nádrži jsou odpadní vody postupně koncentrovány a periodicky odstraněny jako odpad. Ultrafiltrát odtéká do určeného místa . Výkon zařízení UFK -1000 je 560-1344 l/hod. (dle znečištění) Celková investice bude mít hodnotu 1,5 mil. korun a pomůže ke zvýšení návozu a zpracování NO na provozovně Ostrava

Zobrazit zprávu (pdf)

Vstup do roku 2017

22.01.2017

V Rumpoldu jsme se rozloučili se starým rokem 2016

a do nového roku vstoupili stylově jako "gangsteři ze 30. let"

Zobrazit zprávu (pdf)