O společnosti

Společnost RUMPOLD s.r.o. se sídlem v Praze byla založena v roce 1992 jako dceřiná společnost stejnojmenné rakouské firmy. Postupně vznikaly společnosti a provozovny v dalších regionech ČR. V roce 2006 se mateřská firma spojila se společností Saubermacher AG, která patří k nejvýznamnějším podnikům odpadového hospodářství ve střední a východní Evropě. Firmy skupiny Rumpold poskytují komplexní služby v oblasti nakládání s odpady jak pro města a obce, tak i pro průmyslové podniky, živnostníky, včetně obchodních řetězců. Sběr, svoz a transport všech druhů odpadů je zajišťován nejmodernější technikou.Společnost klade důraz na materiálové i energetické využití odpadů. Za tímto účelem provozuje zařízení na třídění a úpravu odpadů, biodegradační plochy, kompostárny, solidifikační jednotku, závod na výrobu tuhých alternativních paliv, atd.

Zaměřujeme se na recyklaci elektrošrotu, a zejména pak na recyklaci chladících zařízení malých a velkých spotřebičů. V této oblasti se jako jedna z mála společností můžeme pochlubit technologií splňující nejpřísnější kritéria WEEELABEX.

Nevyužitelné odpady jsou odstraňovány na vlastních skládkách komunálních (ostatních) odpadů, na skládce nebezpečných odpadů a ve spalovnách nebezpečných odpadů. S ohledem na potřeby našich zákazníků zajišťujeme projekty sanací starých ekologických zátěží, včetně jejich finální realizace.

Řada našich provozoven poskytuje pro své zákazníky i další služby, jako například údržbu a čištění komunikací, správu veřejného osvětlení nebo údržbu zeleně.Ve všech oblastech ochrany životního prostředí jsou realizovány takové postupy, které plně odpovídají legislativě ČR a EU. Z těchto důvodů je firma RUMPOLD držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a také nositelem označení Odborný podnik pro nakládání s odpady.

 

Ing. Petr Pazdera
ředitel společnosti

Vedení společnosti

Ing. Petr Pazdera

Ing. Petr Pazdera

Jednatel společnosti (generální ředitel)

 

 

Ing. Josef Mašek

Ing. Josef Mašek

Jednatel (ekonomika, finance)

 

 

Ing. Jan Štefanišin

Ing. Jan Štefanišin

Jednatel (obchod, projekty)

 

 

Rumpold v retrospektivě

1992

1992

První kontakty mezi rakouskou firmou Rumpold Gesellschaft m.b.H a komunální sférou v České republice. Založení pražské společnosti RUMPOLD s. r. o., sídla ředitelství a zastoupení pro celou Českou republiku.

1993

1993

Podpis společenské smlouvy s městem Vodňany o založení společnosti „Rumpold 01-Vodňany s. r. o.“.

1993

1993

Založení společnoste Rumpold 02-Ostrava, která se specializovala na průmyslové odpady.

1995

1995

Podpis smlouvy s městem Rokycany o založení společnosti „Rumpold R – Rokycany s. r. o.“, která postupně převzala veškeré činnosti od Technických služeb Rokycany.

1996

1996

Založení provozovny „Rumpold s. r. o. provozovna České Budějovice“

1996

1996

Odkoupení společnosti POTI-P s. r. o. a následně přejmenování na „RUMPOLD-P s. r. o.“

1998

1998

Do skupiny firem Rumpold v ČR přišla společnost „Komeko a.s.“ se sídlem v Kamenných Žehrovicích, která rozšířila společnost RUMPOLD-P s.r.o.

1998

1998

Společnost RUMPOLD-P s.r.o. se rošiřuje koupí konkurenční společnosti Scheele Bohemia s. r. o.

1999

1999

Odkoupením části podniku od Fezka Strakonice vznikla provozovna Strakonice a pyrolýzní spalování se stalo technologickou součástí skupiny Rumpold.

1999

1999

Rumpold společně s městem Týn nad Vltavou zakládá společnost Rumpold – T s. r. o., která převzala činnost stávajících technickych služeb.

2001

2001

Na podporu průmyslových i komunálních aktivit v severních Čechách byla využita možnost odkoupení firmy „P-EKO s. r. o.“ působící přímo v městě Ústí nad Labem.

2006

2006

Sučástí skupiny se stává společnost BIOPAS, spol. s r.o., jejíž dceřiná společnost „DEPOZ s.r.o.“ provozuje jednu z nejvýznamnějších skládek komunálního odpadu v jihomoravském kraji

2011

2011

Otevření nového provozu v Týně nad Vltavou

2015

2015

Založení RUMPOLD – RCHZ s.r.o., specializující se na likvidaci chladících zařízení, navázala a převzala obchodní aktivitu, jíž se společnost Rumpold zabývá již od roku 1999.