Plasty

Sběr plastů je důležitou součástí recyklování odpadů. Patří sem např. PET lahve, sáčky, čisté fólie, kelímky, výrobky z plastů a polystyren. Společnost Rumpold poskytuje sběrné kontejnery v různých velikostech a stará se o pravidelné vyprazdňování těchto nádob.

Do plastů nepatří

  • Obaly znečištěné nebezpečnými látkami
  • Jinak znečištěné obaly

Výhody pro Vás:

  • Individuální řešení potřeb zákazníků
  • Flexibilní velikosti sběrových nádob
  • Pravidelný svoz nebo svoz na výzvu

Plasty

pet

pet