Poradenství

Poradenství

Nechte si poradit od našich odborníků v oblasti nakládání s odpady. Každá firma potřebuje řešení podle vlastních potřeb. V každé firmě dochází ke změnám, rovněž se vyvíjí legislativa v odpadovém hospodářství, proto je nutné pravidelně přizpůsobovat koncept nakládání s odpady tak, aby odrážel aktuální situaci. A právě s tím Vám může naše společnost pomoci.

Poradíme Vám v oblasti

 • Nakládání s komunálním odpadem
 • Nakládání s odpady, včetně nebezpečných
 • Návrh systému sběrových a skladových zásob
 • Vybavení a provozování sběrných dvorů v obcích
 • Vybavení a provozování sběrných míst u původců odpadů
 • Přeprava kapalných nebezpečných odpadů, včetně jejich úprav
 • Kontejnerová služba
 • Havarijní zásahy v součinnosti se složkami IZS

Dále pro Vás můžeme zajistit

 • Akreditovaný odběr vzorků
 • Evidence odpadů, výkazy pro obalovou společnost
 • Komunální služby a údržba komunikací
 • Osvětová činnost pro občany, školení zaměstnanců
 • Studie a projekty v oblasti nakládání s odpady
 • Příprava a realizace sanací a starých zátěží
 • Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)
 • Zajištění funkce odpadového hospodáře, pří. podnikového ekologa
 • Zajištění funkce bezpečnostního poradce pro přepravu dle ADR a RID

Online-Partner-Portal

online-partner-portal

online-partner-portal