Rozbory

Naše společnost nabízí chemické rozbory pro životní prostředí - rozbory vod, zemin, ovzduší a odpadů. Službu nabízíme pro obce a průmyslové podniky, jakož i pro soukromé osoby. Vysoké nároky na laboratorní analýzy jsou zajišťovány vysoce kvalifikovanými pracovníky a nejmodernější technikou

Rumpold nabízí:

  • Odběr vzorků a chemická analýza pevných a kapalných látek
  • Posouzení skládkovaných odpadů dle vyhlášky
  • Rozbory průsakových vod
  • Posouzení odpadů v rámci Katalogu odpadů
  • Rozbory půdy, podzemní a odpadní vody
  • Rozbory kompostů a kalů

Výhody pro Vás:

  • Jeden kontakt pro celý proces
  • Odborné poradenství v oblasti analýz
  • Zajištění kvalitního vzorkování
  • Využití dlouholetých zkušeností kvalifikovaných pracovníků

Rozbory

analytik_services

analytik_services