Sanace

Společnost Rumpold se zabývá komplexním řešením sanací starých ekologických zátěží.

Nabízíme

 • Komplexní řešení problematiky sanace starých ekologických zátěží
 • Zpracování projektu
 • Návrh sanační metody
 • Odběr vzorků pro analýzy
 • Řízení pracovního týmu (technická, obchodní a dokladová část)
 • Realizace sanačních prací včetně odstranění odpadů

 

 • Možnost realizace sanace "in situ"
 • Postsanační monitoring a závěrečná zpráva
 • Provozování vlastních dekontaminačních zařízení (biodegradační plochy)
 • Dekontaminace zemin a stavebních sutí
 • Odstranění vod a kalů s obsahem nebezpečných látek
 • Doprava tekutých odpadů

Sanace

altlasten

altlasten