Sběr papíru

Společnost Rumpold poskytuje sběrné kontejnery v různých velikostech a stará se o pravidelný svoz Vašeho starého papíru. Pro velké objemy sběru, například v komerčních a průmyslových zónách, poskytuje Rumpold lisovací kontejnery pro prostorově úsporné nakládání s papírovým odpadem. Roztříděný papírový odpad se vrací do papírenského průmyslu, kde se používá k výrobě nových výrobků.

Do starého papíru patří mimo jiné:

 • Časopisy
 • Noviny
 • Knihy
 • Sešity
 • Letáky
 • Kancelářský papír
 • Krabice
 • Lepenka

Vaše výhody:

 • Individuální řešení potřeb zákazníků
 • Prostorově úsporné lisovací kontejnery
 • Flexibilní velikosti sběrových nádob
 • Pravidelný svoz nebo svoz na výzvu

Papír

altpapier

altpapiersammlung