Sběr skla

Společnost Rumpold poskytuje sběrné nádoby a stará se o pravidelný svoz Vašeho odpadního skla, pomocí speciálního vozidla, které může pojmout najednou sklo barevné i bílé, ve dvou oddělených komorách. Po dotřídění je sklo následně předáváno do skláren ke zpracování a výrobě nového skla.

Do skla nepatří:

  • Autosklo
  • Porcelán
  • Keramika
  • Zrcadla
  • Drátěné sklo
  • Sklo znečištěné

Vaše výhody:

  • Pravidelné svozy nebo svozy na výzvu
  • Flexibilní velikost nádob

Sběr skla

altglas

altglas