Sběrné dvory

Společnost Rumpold je Váš zkušený partner pro navrhování, projektování, výstavbu a provoz sběrných dvorů. Naše zkušenosti v otázkách životního prostředí a recyklace odpadů Vám garantují hladký proces projektování za dodržení všech zákonných požadavků a specifikací.
Sběrné dvory společnosti Rumpold jsou flexibilní a orientované na potřeby zákazníka. Ať už se jedná o objemný odpad, dřevo, stará okna, pneumatiky, stavební odpad, sádrokarton, lepenku, zelený odpad, šrot či plasty - zaručíme Vám nejoptimálnější způsob, jak s těmito druhy odpadů nakládat. Ve sběrných dvorech si snadno poradíme s recyklací i odstraněním barev, olejů, tuků na smažení, léků, pesticidů, kyselin i zásad, baterií i elektroodpadů.
Náš kompetentní a zkušený personál od Vás odpad převezme a správným způsobem uloží.

Výhody pro Vás:

  • Odborný a zkušený personál na místě
  • Bezpečné odstranění odapadů, s co nevyšším využitím recylací odpadů

Sběrné dvory

sammelzentrum

altstoffsammelzentren