Skart dokumentů

Rumpold zajišťuje spolehlivé a konečné zničení Vašich důvěrných dokumentů a dat. Je v zájmu podniků i jednotlivců, aby osobní a interní údaje nepřišly do nepovolaných rukou. Také zákon stanoví, že jsou osobní údaje považovány za důvěrné a nesmí být tedy předány veřejnosti.

Službu zajišťujeme pro úřady a všechny veřejné instituce, nemocnice, zdravotní pojišťovny, univerzity a školy, pojišťovny, banky, účetní, právníky, notáře, soudy a likvidátory, malé, střední i velké firmy, cestovní kanceláře

Rumpold Vám nabízí

  • Postup dle normy DIN 32757-1
  • Řez na proužky o šíři 5,8 mm
  • Vystavení protokolu
  • Zablokované nádoby pro odkládání a sběr dokumentů

Vaše výhody

  • Jeden kontakt pro celý proces
  • Okamžité zabezpečení dat (vhazování do zablokovaných nádob)
  • Maximální transparentnost a bezpečnost celého procesu

Skart dokumentů

aktenvernichtung

akten-_und_datenvernichtung