Skládkování

I přes naši velikou snahu o co nejekologičtější využití odpadů jejich recyklováním nebo využitím jejich tepelné energie, je stále nutné i v dnešní době řadu odpadů skládkovat. Společnost Rumpold provozuje na území České republiky několik skládek různých kategorii podle typu ukládaného odpadu.

Kategorie skládek, které provozujeme:

  • S-IO
  • S-OO
  • S-NO

Výhody pro Vás:

  • Provozování několika skládek ke snížení dojezdových vzdáleností
  • Snížení Vašich nákladů díky provozování vlastních skládek

Skládkování

deponie

entsorgung_gefaehrlicher_abfaelle