Obalové materiály

Rumpold Vám nabízí optimální řešení pro recyklaci Vašich obalových materiálů. Jedná se o všechny obalové materiály, které se používají při balení, skladování a přepravě zboží. Společnost Rumpold poskytuje pro účely shromažďování širokou škálu kontejnerů, vč. lisovacích kontejnerů. Termíny odvozu přizpůsobujeme Vašim potřebám. Obalové materiály jsou vytříděny na našich třídících linkách a jednotlivé suroviny jsou předávány k další materiálové recyklaci.

Obalové materiály mimo jiné zahrnují:

  • Plasty
  • Papír
  • Dřevo
  • Kompozitní obaly
  • Pěnové materiály

Výhody pro Vás:

  • Termíny odvozu přizpůsobené potřebám zákazníků
  • Kontejnery ke shromažďování odpadů v různých velikostech
  • Technologie pro hutnění odpadů ke snížení objemu

Obalové materiály

verpackung

verpackung