Spalování

Společnost Rumpold provozuje dvě spalovny nebezpečných odpadů. Používáme nejmodernější technologie a filtry, které splňují nepřísnější emisní normy.

Odpadní teplo vzniklé při spalování odpadů je využíváno k vytápění okolních budov. V letním období vyrábíme pomocí unikátní technologie z odpadního tepla elektrickou energii. Díky tomu můžeme našim zákazníkům vždy nabídnout finančně zajímavé řešení.

Výhody pro Vás:

  • Plnění nejpřísnějších emisních norem
  • Odstranění odpadů ekologicky šetrným způsobem
  • Využití odpadního tepla k vytápění budov a výrobě elektrické energie

Spalování

industrie

industrie