Tuhá alternativní paliva

Společnost Rumpold se snaží nejvyšší možnou měrou využívat odpady ekologicky a efektivně. Proto se snažíme spalitelný, materiálově nerecyklovatelný odpad přeměnit na palivo využitelné v teplárnách, cementárnách a výtopnách

Výhoda pro Vás

  • Využívání odpadů zpracováním na tuhá alternativní paliva (TAP)
  • Zajištění využití spalitelných, jinak nerecyklovatelných odpadů: plasty, pryže, textil včetně syntetického, papír, tetrapack, dřevo, kůže, kompozitní materiály

 

  • Skartace písemností a nosičů dat
  • Likvidace zboží pod dozorem dodavatele
  • Celní likvidace
  • Dodávky TAP, včetně dopravy
  • Podpora zavedení používání TAP v tepelných zařízeních zákazníka
  • Spoluinvestice na technologiích souvisejících s používáním TAP

Kde provozujeme?

tap

abfallwirtschaftskonzept

abfallwirtschaftskonzept