Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče

Ve spolupráci s Vámi vyvíjíme optimální řešení pro Vaše lékařské zařízení. Lékařské instituce, jako jsou nemocnice, kliniky, laboratoře či veterinární zařízení mají specifické požadavky na svoz a odstranění odpadů. Po důkladné analýze aktuální situace s přihlédnutím na přání a potřeby zákazníka můžeme vytvořit individuální koncept pro nakládání s odpadem ve Vašem zařízení. Dle zpracovaného konceptu zajistíme pravidelný svoz a zneškodnění Vašich odpadů ve vlastních spalovnách nebezpečných odpadů.

Společnost Rumpold Vám nabízí

  • Odstranění veškerého odpadu v souladu s platnou legislativou
  • Poskytování vhodných nádob ke shromažďování odpadů
  • Zajištění odpadového hospodáře
  • Školení personálu
  • Vytvoření a průběžné zdokonalování konceptu nakládání s odpady

Výhody pro Vás:

  • Poskytneme Vám podporu naším zkušeným týmem s dloholetými zkušenostmi
  • Proškolení Vašich zaměstnanců pro řádnou manipulaci s odpady
  • Na požádání poskytneme pracovníka který se postará o veškerou manipulaci s odpady ve Vašem zařízení
  • Návrh konceptu splňující všechny legislativní podmínky
  • Nakládání s odpady šetrné k životnímu prostředí

Zdravotnické odpady

gesundheitswesen

loesungen_gesundheitswesen